Çekişmeli Boşanma Davası

I. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerin evliliklerini karşılıklı veya tek taraflı çıkan sorunlar neticesi sonlandırmalarıdır. Boşanma davası, evlilik birliği devam eden bir çiftteki eşlerden birinin veya her ikisinin talebi…

Anlaşmalı Boşanma Davası

I. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumları hakkında anlaşarak evliliklerini sonlandırmalarıdır. Eşlerin boşanma şartlarında anlaşarak birlikte başvurması veya davayı açan eşin…

Aile Konutu

I. Aile Konutunun Tanımı Aile konutu, eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile birlikte yaşadıkları ailenin yaşam merkezini oluşturan konuttur. AiIe, kanun hükümlerine göre yapılan bir evlilikle meydana gelmektedir.…

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

I. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine vereceği boşanma dilekçesi ile açılmaktadır. Dava dilekçesinin adliyeye gidilerek, E Devlet (UYAP Vatandaş) sistemiyle ya da avukat aracılığıyla…

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

I. Boşanma Dilekçesi Nedir? Boşanma dilekçesi , eşlerden birinin boşanma talebiyle yetkili mahkemeye sunduğu dava veya karşı dava dilekçesidir. Mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ile boşanma davası süreci başlayacaktır. II. Boşanma…

E Devlet Boşanma Davası Açma Mümkün Mü?

Eşlerden birinin, yetkili aile mahkemesine vereceği dilekçe ile boşanma davası açması mümkündür. E Devlet sisteminde geliştirilen; UYAP Vatandaş Portal sistemi sayesinde; Elektronik İmza veya Mobil İmzaya sahip vatandaşların internet sistemi…

Vesayet Nedenleri

I. Vesayet Nedir? Vesayet , velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve çeşitli nedenler yüzünden kendilerini ve/veya mallarını idare etmekten yoksun velâyet altına alınmamış erginlerin korunması ve onların temsil edilmesi maksadıyla kabul…

Mehir Yasal mı?

I. Mehir Nedir? Mehir, İslam hukukunda kocanın evlenmenin dini akdi sırasında veya devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği belirli bir mal veya paradır.…

Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyaları, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; Bilezik, Kolye, Gerdanlık, Takı seti, Saat, Küpe, Yüzük…

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet Ekonomik şiddet; evlilik birliği içerisindeki eşlerin birbirlerini maddi bakımdan zor durumda bıraktığı, kişisel gelişimini kısıtladığı eylemler olarak tanımlanabilmektedir. Eşlerin çalışma hayatlarının kısıtlanması veya engellenmesi ekonomil şiddettir.…

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kusurlu Davranışları

Eşler, birbirlerine saygı ve sevgi göstermelidir. Eşlerden birinin diğerine; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet uygulaması boşanma sebebidir. Eşler birbirlerine karşı saygı yükümlülüklerine dikkat ederek davranmalıdırlar. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar, eşlerin kusurlu davranışları sayılır; boşanma davasında eşe kusur olarak yüklenir. Bu durum somut olaya göre belirlenmektedir. Eşler, mutluluğu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma Sebepleri: Güven Sarsıcı Davranış

Güven Sarsıcı Davranış Nedir? Evlilik birliği devam ettiği sürece, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü mevcuttur. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları ağırlığına göre güven sarsıcı davranış olarak sayılabilmektedir. Örneğin;…

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmalar Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Boşanmada mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre Edinilmiş Mallara Katılma rejimine göre yapılmaktadır. 01/01/2002 tarihinden önce Mal Ayrılığı Rejimi geçerliydi. Bu sebeple evlilik içerisinde satın…

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına şiddet; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet veya ekonomik şiddet şeklinde olabilir.

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır.…