Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

bosanma sebepleri ekonomik siddet

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

Ekonomik şiddet, evlilik birliği içerisindeki eşlerin birbirlerini maddi bakımdan zor durumda bıraktığı, kişisel gelişimini kısıtladığı eylemler olarak tanımlanabilir. Eşlerin çalışma hayatlarının kısıtlanması veya engellenmesi, çalışması için zorlama ve baskı yapılması, kişisel kazançlara el koymak veya tasarrufunu sınırlandırmak ekonomik şiddettir. Ekonomik şiddet, mevzuatımızda 6284 sayılı Kanun da sayılmış bir şiddet türüdür.

Eşler, birbirlerine yardımcı olmak zorundadır. Bu yardımcı olma bağlamında; ekonomik olarak da diğer eşi zora sokamazlar ve ekonomik şiddet uygulayamazlar. Aksi halde boşanma davasında bu durum eşlerin kusurlu hareketi olarak sayılır.

Yargı Karalarına Göre Boşanma Sebebi Olarak Sayılan Ekonomik Şiddet Eylemleri;

 • Eşinin maaş ve kredi kartlarını rızası dışında elinden almak karşılık,
 • Eşlerden birinin diğerini aralarındaki gelir farkı nedeniyle eşini küçük görmesi
 • Eşlerden birinin üzerine kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan bir başkasına devrederek ekonomik şiddel uygulaması
 • Eşini kredi çekmeye zorlamak
 • Eşlerden birinin, eşine müşterek evin yarı hissesini kendisine devretmesi için baskı yapması, bu sebeple eşini terslemesi, azarlaması
 • Erkek eşin, kadına harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uygulaması

Yargıtay kararlarına göre ekonomik şiddet olarak boşanma sebebi sayılmıştır. Bununla birlikte eşin diğer eşe karşı doğrudan ekonomik şiddeti olarak kabul edilmese dahi aşağıdaki ekonomik nedenlere dayalı eylemler de boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir:

 • Kadın eşin, kocasının gelir durumunu aşan ve ailenin ekonomik durumunu zorlayan aşırı harcamalarda bulunması
 • Eşlerden birinin müşterek evin elektrik, doğalgaz ve su aboneliğinin iptal ettirmesi
 • Eşlerden birinin sürekli borca girmesi, hakkında icra takibi yapılması
 • Eşine babasından kalan miras ile ilgili konulara müdahil olmak
 • Eşlerden birinin ihtiyacı aşan şekilde harcamalar yapması
 • Sürekli borçlanarak aileyi ekonomik zora sokmak

Evlilik birliği içinde mali yükümlülükleri de beraberinde getirir. Eşlerin birbirlerine, çocuklarına ve ailelerine karşı olan yükümlülükleri doğrultusunda harcamalar yapması ve evlilik birliğinin maddi anlamda güvende kalmasını sağlaması gerekir.

Aşırı cimrilik veya pintilik olarak ifade edilebilecek davranışlar evliliği çekilmez hale getirebilir. Bu açıdan aile bütçesinin ve eşlerin harcamalarının gelire göre dengede kalması beklenir.

Ekonomik şiddel eylemleri evlilik birliğinin temelinden sarsılması için yeterli görülen boşanma sebebidir. Ancak her somut olaya göre hukuki açıdan ve objektif olarak evliliğin çekilmez hale gelip gelmediğinin tartışılması gerekecektir. Genelde süreklilik arz eden ekonomik açıdan kısıtlayıcı eylemler ekonomik şiddet olarak kabul edilebilir. Ancak tek bir eylemden ibaret ekonomik şiddt boşanma sebebi kabul edilmeyebilir. Örneğin uzak mesafe kabul edilebilecek bir yere gitmek için masraf olmasın diye taşıma aracı kullanmamak şeklindeki tek bir eylem boşanma sebebi sayılmayabilir. Ancak örneğimizin süreklilik arz etmesi ekonomik şiddet sayılır.

Boşanma davaları konusunda detaylı bilgi edinmek için “Boşanma Sebepleri: Güven Sarsıcı Davranış” “Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kötü Söz ve Söylemleri”Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kusurlu Davranışları” “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” “Boşanmada Mal Paylaşımı” yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →