Hukuk Davalarında; İlk İtirazlar

İlk İtiraz Nedir? İlk itiraz davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Yargılamanın geçerliliğini etkileyen usule ilişkin savunma mekanizmasıdır. İlk İtirazlar Nelerdir? İlk itirazlar Hukuk Muhakemelelri Kanunu'nun 116'ıncı...

Hukuk Davalarında; Dava Şartları

Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için gerekli olan şartlardır. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup...