Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim? Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukatlar kural olarak vekaletname olmaksızın resmi makamlardan bilgi edinebilirler, dosya inceleyebilirler, danışmanlık hizmeti verebilirler. Ancak...

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nedir? Avukatlık bir meslek olup, avukatlık faaliyeti olarak sunulan hizmetler ücrete tabidir. Avukatın sunduğu her türlü hizmet; bilgi, birikim, mesai ve çalışmasının ürünüdür. Avukatın hizmet sunduğu kişiye “iş sahibi” ya da bizim de tercih ettiğimiz ifadesiyle “müvekkil” (vekil...

Avukatın Yükümlülükleri

Avukatlık Sözleşmesi ve Yükümlülük Kavramı I. Avukatlık Sözleşmesi Avukatlık sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ve iş görmeyi konu edinen bir sözleşmedir. Bu sözleşme vekalet sözleşmesine çok benzemesine rağmen kendine özgü (sui generis) bir sözleşmedir. 1 Avukatlık Kanunu 163.maddeye göre; ‘’Avukatlık...

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

Avukat Seçiminde Tavsiyeler; herkesin kişisel kriterlerine, hayat tecrübelerine göre değişebilir. Biz de bu yazımızda avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Avukatın uzmanlığı, referanslar, avukatın ulaşılabilir olması, iletişim, avukatlık ücretleri avukat seçerken dikkat edilecek kriteler olarak sayılabilir.