Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir.

Avukatlar kural olarak vekaletname olmaksızın resmi makamlardan bilgi edinebilirler, dosya inceleyebilirler, danışmanlık hizmeti verebilirler.

Ancak resmi makamlar ve mahkemeler önünde avukatın bir kişiyi temsil edebilmesi için vekaletnamesinin olması gerekir. Ayrıca bir dava dosyasının suretinin alınması, ikamet belgesinin alınması, başvuru yapılabilmesi, arabuluculuk toplantısına katılabilmesi gibi hallerde vekaletname gerekecektir.

Birçok ülkede avukatların vekaletname düzenleme yetkisi olmasına hatta noter işlemlerini avukatların yapabilmesine karşın Türkiye’de avukatların vekaletname düzenleme yetkisi bulunmamaktadır.

 

Vekaletname vermek isteyen kişinin Türkiye’de olması halinde;

Müvekkil adayının Türkiye’de olması halinde vekaletname verebilmek oldukça kolaydır. Avukata verilecek vekaletname noterlerde düzenlenir. Vekaletnamenin aslı veya sureti avukata ulaştırıldığı takdirde avukat söz konusu vekaletnameyi kullanabilecektir.

Müvekkil adayının vekaletname verebilmesi için geçerli bir pasaportu, kendi ülkesine ait kimlik belgesi, varsa ikamet izin belgesi ya da yabancı kimlik belgesi gibi bir resmi belgeye ihtiyacı olacaktır.

Vekaletname vermek isteyen kişi, vekaletname vermek istediği avukatın adını, soyadını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasını bilmelidir.

Vekaletname vermek isteyen kişi muhakkak avukatından vekaletnamede yer alması gereken “yetkileri” öğrenmelidir. Noterlerde mevcut “Genel Dava Vekaletnamesi” şeklindeki vekaletname örneğinde sulh yapma, tam ıslah yapma, tevkil, ahzu kabz gibi bir çok yetki yer almayabilir. Ayrıca örneğin mirasın reddi gibi bir dava veya nüfus hizmetlerine ilişkin davalarda da vekaletnamede özel yetki yer alması gerekecektir.

Müvekkil adayının Türkçe bilmemesi halinde ayrıca tercüman da gerekir.

Vekaletname vermek isteyen tüzel kişilerin ise; tüzel kişiliği yönetmeye veya vekaletname düzenlemeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri ile ilgili yönetim kararını da notere götürmesi gerekmektedir.

 

Vekaletname vermek isteyen kişinin Türkiye’de olmaması halinde;

Müvekil adayının Türkiye’de olmaması ve yakın bir zamanda Türkiye’ye gelme imkanı olmaması halinde avukata vekaletname vermek için iki yöntem söz konusu olabilir.

Birincisi müvekkil adayına en yakın Türk Konsolosluğu kanalıyla vekaletname düzenlemek.

İkincisi ise şartları mevcutsa bulunduğu ülkenin apostilli vekaletname verme yetkisi olan resmi makamından vekaletname düzenlemek.

 

Türk Konsolosluğu kanalıyla avukat adına vekaletname düzenlemek;

Müvekkil adayı; https://www.konsolosluk.gov.tr/ internet sitesine girerek kendisine en yakın Türk Konsolosluğu’nu tespit ederek avukata bildirmelidir.

Türk Konsoloslukları kural olarak noter işlemlerini yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için yapmaktadır. Yabancılar için noter işlemleri yapmak için vekaletname vermek istediğiniz avukat ile iletişime geçiniz.

Bazı Türk Konsoloslukları’nda avukata vekaletname vermek için muhakkak “Türkiye’de taşınmaz satın alma yetkisi” aranmaktadır. Bu durumda müvekkil adayının vekaletname çıkarmak için yanında 3 adet vesikalık fotoğrafını da götürmesi gerekecektir.

Vekaletaname vermek isteyen yabancının Türkçe bilmemesi halinde internet sitesi üzerinden randevu alınarak tercüman ile gelinmesi şeklinde bir uygulama söz konusu olabilmektedir.

Bazı Türk Konsoloslukları ise yabancı müvekkil adayının o şehirde çalışan Türkçe Tercümanları kanalıyla randevu alınmasını istemektedir.

 

Apostilli Vekaletname

Apostil şerhi, 1961 tarihli “Lahey Sözleşmesi”ne taraf olan ülkeler tarafından kabul edilen ve resmi evrakların diğer ülkeler nazarında da tanınmasını sağlayan bir yöntemdir.

Apostilli vekaletname için müvekkil adayının ülkesinde apostil şerhi veren ve noter görevi sağlayan kurumlardan söz konusu vekaletnameyi düzenleyerek vekaletname örneğinin aslını avukata göndermesi gerekecektir.

Apostil şerhli vekaletname üzerinde Türkiye’deki memurların teyit edebileceği herhangi bir yevmiye numarası yer almadığından söz konusu vekaletname ile bankacılık işlemleri, tapu işlemleri ve temsil işlemleri gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir.