Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

avukat secerken nelere dikkat etmeliyim

Avukat seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar hukuki sorununuz ve kişisel tecrübeleriniz ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte size avukat seçerken dikkat edebileceğiniz hususlarda sizin için birkaç tavsiye hazırladık;

  1. Uzmanlık Alanı : Seçeceğiniz avukatın, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve avukatlık ruhsatına sahip olması gerekiyor. Ayrıca, davalarınızın türüne göre avukatın uzmanlık alanına da dikkat etmelisiniz. Örneğin, ceza davalarında uzman bir avukat, miras davalarında uzman bir avukattan farklılık gösterecektir.
  2. Deneyim : Avukatın deneyimi, onun işinizi nasıl yürüteceği ve sizin için ne kadar başarılı olabileceği hakkında size fikir verir. Dolayısıyla, seçtiğiniz avukatın daha önce benzer davaları başarıyla tamamlamış olması veya size referanslar sunabilmesi önemlidir.
  3. İletişim Becerileri : İyi bir avukatın, sizinle iyi iletişim kurabilmesi ve sizin endişelerinizi, hukuki konuları anlayıp açıklayabilmesi önemlidir. İletişim konusunda başarılı olmayan bir avukat, davalarınızın sonucunu etkileyebilmektedir.
  4. Ücretler : Avukatların ücretleri büyük ölçüde değişkendir. Seçeceğiniz avukatın ücret politikasını önceden anlamak ve işinizin büyüklüğüne göre uygun bir fiyatlandırma yapması önemlidir.
  5. Etik Kurallar : İyi bir avukat, etik kurallara uygun hareket eden bir avukattır. Seçtiğiniz avukatın, hukuk mesleği etik kurallarına uyduğundan emin olmak, işinizi daha da güvenli hale getirecektir.
  6. İş Yükü : Bazı avukatlar, yoğun bir iş yüküne sahip olabilirler ve size yeterli zamanı ayıramayabilirler. Bu nedenle, seçtiğiniz avukatın iş yükü hakkında bilgi sahibi olmak ve sizin işinize yeterli zamanı ayırabileceğinden emin olmak önemlidir.
  7. Referanslar : Seçtiğiniz avukatın daha önceki müşterilerinden aldığı referanslar, size o avukatın işine olan yaklaşımı ve başarısı hakkında fikir verebilmektedir. Bu nedenle, seçtiğiniz avukattan referanslar istemek faydalı olacaktır.

I. Uzmanlık Alanı

Türkiye’de avukatlar, mesleklerini icra etmek için belirli bir alan veya konuda uzmanlaşma konusunda serbesttirler. Avukatlar, kendilerini bir alanda uzmanlaştırmak için ileri düzey eğitimler alabilir, seminer ve konferanslara katılabilir ve bir alanda uzmanlaşmak için diğer meslektaşlarıyla işbirliği yapabilirler.

Bir avukat, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşarak mesleki kariyerlerini şekillendirebilirler;

Ceza Hukuku: Ceza davaları, suçlamalar, ceza infazı ve ceza hukukuna ilişkin diğer konularla ilgilenen avukatlar, ceza hukuku alanında uzmanlaşabilirler.

Ticaret Hukuku: Şirketlerin kuruluşu, sözleşmeleri, ticari anlaşmaları ve düzenlemeleri hakkında uzman olan avukatlar, ticaret hukuku alanında uzmanlaşabilirler.

Aile Hukuku: Boşanma, evlat edinme, vesayet ve nafaka gibi konuları içeren aile hukuku, aile hukuku avukatlarının uzmanlık alanıdır.

Gayrimenkul Hukuku : Taşınmazlar, tapu iptali ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil davaları gibi hukuki alanları içeren alanlarda çalışan avukatların uzmanlık alanıdır.

İcra ve İflas Hukuku : Alacakların tahsili, borçların yapılandırılması ve icra dosyalarının takibi gibi hukuki konularda hizmet sunan avukatların çalışma alanıdır.

Kira Hukuku: Taşınır veya taşınmazların kiralanması, konut veya çatılı işyerlerinin tahliyesi, kira tespit davaları gibi kiralamalar ile ilgili tüm hukuki konularda uzmanlaşan avukatların çalışma alanlarıdır.

Şirketler Hukuku : Şirket kuruluşu, yatırım koruması, hisse senedi ihracı, şirket birleşmeleri ve devralmaları, şirket sözleşmeleri, ticari sözleşmeler, fikri mülkiyet hakları, şirketin yasal uyumluluğu ve diğer şirket hukuku konularında hizmet sunan avukatların veya hukuk bürolarının çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Çalışma alanlarının sayısını arttırmak mümkündür.

BAL Avukatlık Bürosu’nun uzmanlık alanları hakkında detaylı bilgi edinin.

II. Deneyim

Bir avukatın deneyimi, mesleki kariyerlerinde önemli bir faktördür. Deneyim, avukatın müvekkillerine sunduğu hizmetin kalitesi, başarı oranı ve müvekkil memnuniyeti gibi faktörlere doğrudan etki eder. Bir avukatın deneyimi, genellikle stajyer avukat olduğu döneminden başlar ve zamanla artar.

Bir avukatın stajyerlik dönemi, mesleğe atıldığı ilk dönemdir. Bu dönemde avukat adayları, deneyim kazanmak ve mesleki becerilerini geliştirmek için bir avukatın yanında çalışır ve mesleki eğitim almaktadır. Stajyer avukatlık dönemi Türkiye’de yasal olarak 1 yıl sürer. Bu sürenin ilk 6 ayı adliyede; Cumhuriyet savcılığında, Asliye Hukuk Mahkemelerinde, Sulh Hukuk Mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde, Ağır Ceza Mahkemelerinde, İcra Müdürlüklerinde geçer. Stajyer avukat ikinci 6 aylık staj döneminde ise bir avukatın yanında stajını tamamlayacaktır. Staj dönemi avukat adayının mesleki kariyeri için oldukça önemlidir.

Stajyerlik döneminin ardından, avukatlar, deneyimlerini artırmak ve mesleki kariyerlerini geliştirmek için farklı yollar izleyebilirler. Bazı avukatlar, hukuk firmalarında çalışarak tecrübe kazanırlar. Diğer avukatlar ise kendi hukuk bürolarını açarak deneyimlerini ve müvekkil portföyünü genişletirler.

Bir avukatın deneyimi, mesleki kariyerleri boyunca çalıştıkları davalara, müvekkillerine ve hukuki konulara odaklanmalarıyla artar. Örneğin, bir avukat, birçok boşanma davasında aktif görev alarak aile hukuku alanında uzmanlaşabilmektedir. Benzer şekilde, bir avukat, birçok kira davasında vekillik görevi yürüterek bu alanda alanda uzmanlaşabilmektedir.

Deneyimli bir avukatın birçok avantajı vardır. Öncelikle, deneyimli avukatlar, yargı sistemi ve hukuk alanında derinlemesine bilgi sahibi oldukları için müvekkillerine daha etkili bir şekilde hizmet verebilirler. Ayrıca, deneyimli avukatlar, müvekkillerinin haklarını daha iyi savunabilir ve onların lehine sonuçlar alabilirler. Deneyimli avukatlar, müvekkillerinin beklentilerini daha iyi karşılayabilirler. Müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlayarak onlara daha iyi bir hizmet sunabilirler.

Ancak, deneyimli bir avukatın daha yüksek avukatlık ücreti talep edebileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, müvekkillerin avukat seçerken deneyim kadar diğer faktörleri de göz önünde bulundurmaları önemlidir.

III. İletişim Becerileri

İyi bir avukatın iletişim becerileri, hem sözlü hem de yazılı olarak etkili olması gerekmektedir. Bu beceriler, avukatın müvekkiliyle etkileşiminde, mahkemede ve hukuk düzenlemeleriyle ilgili belgelerin hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bir avukatın iletişim becerilerinin öncelikli özellikleri arasında netlik, anlaşılabilirlik, doğruluk ve özgünlük yer alır. Bir avukatın, yasal terimleri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesi, müvekkili ile iletişimde sorunları çözmek için açık bir dil kullanması ve karşısındakini anlamaya çalışması önemlidir.

İyi bir avukat, dinleme becerilerinde de kendini geliştirmiş olmalıdır. Müvekkilin endişelerini ve sorularını doğru bir şekilde anlamak ve doğru cevaplar vermek avukatlık mesleğinde çok önemlidir. Müvekkilin ihtiyaçlarını ve endişelerini anlayarak, avukatın müvekkili için en uygun hukuki stratejileri belirlemesi daha kolay olacaktır.

Bir avukatın sözlü iletişim becerilerinde olduğu kadar yazılı iletişim becerileri de çok önemlidir. Hukuk belgelerinin ve dilekçelerin doğru bir şekilde yazılması ve hukuk dilinin kullanımı, müvekkilin davasının başarısı için kritik öneme sahiptir. İyi bir avukat, müvekkilin konumunu en iyi şekilde temsil etmek için dilekçelerindeki argümanlarını güçlü ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdır.

Bir avukatın iletişim becerileri aynı zamanda ikna edicilik ve özgüven içermelidir. Avukatın, müvekkilinin davasını savunmak için, mahkemelere, güçlü ve ikna edici bir şekilde argümanlar sunması gerekmektedir. Ayrıca, avukatın hukuk sistemine ilişkin bilgi ve becerilerinin yanı sıra yasal konulardaki son gelişmeleri ve güncel mevzuatı takip etmesi gerekmektedir.

Bir avukatın iletişim becerileri, müvekkilin endişelerini azaltacak şekilde empatik bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Avukatın müvekkili ile ilişkisi, müvekkilin zor zamanında yanında olduğunu hissetmesi için kritik öneme sahiptir.

IV. Ücretler

Avukat seçerken ücret konusu, müvekkil için önemli bir faktördür. Ancak ücret, avukatın veya avukatlık bürosunun kişisel veya kurumsal yaklaşımlarına göre oldukça değişebilmektedir. Bu nedenle, müvekkiller avukat seçiminde ücreti tek başına bir faktör olarak değerlendirmemelidir. Birçok farklı faktörü göz önünde bulundurarak karar vermeleri önemlidir.

Bir avukatın ücreti, genellikle çalışma saatlerine göre belirlenmektedir. Bununla birlikte çalışma saatlerinin yanı sıra işe harcanan toplam süreye göre belirlenmektedir. Avukatın deneyimi ve uzmanlığı da ücreti etkileyen faktörler arasındadır. Avukatların ve hukuk bürolarının ücret belirlerken genel olarak değerlendirdikleri bir kısım kriterler mevcuttur. Avukatlık ücretinin ne şekilde belirlendiği konusunda detaylı bilgi edinmek için; “Avukatlık ücreti nedir? Nasıl belirlenir?” yazımıza göz atın.

Bir avukatla çalışmadan önce, müvekkilin avukata sorması gereken en önemli sorulardan biri ücret konusudur. Avukatların çoğu, müvekkillerine ücretleri konusunda açık ve net bilgi sağlarlar. Avukatın sunduğu ücretin, işin niteliği ve süresine göre değişebileceği unutulmamalıdır.

Bazı avukatlar, müvekkillerine sabit bir ücret sunar. Bazıları ise saatlik bir ücret veya belirli bir işlem için sabit bir ücret talep ederler. Müvekkiller, avukatlarla çalışmadan önce ücret konusunu müzakere etmeli ve ücret anlaşması yapılmalıdır. Bu anlaşmanın yazılı olarak yapılması önerilmektedir.

Ücret konusu, avukatın sunacağı hizmetin kalitesi ve müvekkilin beklentileri için de önemlidir. Yüksek ücret talep eden bir avukat her zaman daha iyi bir hizmet sunmayabilir. Düşük ücret talep eden bir avukatın da her zaman kalitesiz bir hizmet sunacağı anlamına gelmez. Müvekkillerin avukat seçiminde, ücretin yanı sıra avukatın deneyimi, uzmanlığı, iş etiği, müvekkil memnuniyeti gibi faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir.

Avukat seçiminde ücret konusu önemli bir faktördür ancak tek başına yeterli değildir. Müvekkiller, avukat seçerken ücret konusunu müzakere etmelidir. Ancak aynı zamanda avukatın deneyimi, uzmanlığı, iş etiği ve müvekkil memnuniyeti gibi faktörleri de değerlendirmelidir.

V. Etik Kurallara Uyum

İyi bir avukatın etik kuralları konusunda bilgi sahibi olması, mesleki etiğe uygun davranması ve bu kuralları uygulaması çok önemlidir. Avukatlar, yasaları ve yönetmelikleri takip ederek, müvekkillerinin haklarını korumak ve savunmak için çalışırlar. Ancak aynı zamanda, avukatların da etik kurallara uymaları gerekmektedir.

Etik kurallar, avukatların profesyonel davranışlarını düzenleyen kurallardır. Bu kurallar, avukatların mesleki ahlaklarını ve davranışlarını belirleyerek, toplumda saygınlıklarını korumalarına yardımcı olur. Avukatların mesleklerindeki güvenilirliği ve dürüstlüğü korumak, etik kuralların temel amacıdır.

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunurken, müvekkillerine karşı da sorumlu davranmak zorundadırlar. Etik kurallar, avukatların müvekkil mahremiyetini korumalarını, müvekkillerine dürüst ve adil bir şekilde davranmalarını, müvekkillerine uygun tavsiyelerde bulunmalarını ve müvekkillerinin haklarını savunmalarını gerektirir.

Avukatların mesleklerindeki güvenilirliği ve dürüstlüğü korumak için, avukatlar etik kurallara uymalı ve davranışlarında mesleki ahlakı dikkate almalıdırlar. Aksi takdirde, mesleklerinin saygınlığına zarar verebilirler ve müvekkillerine karşı güvenlerini kaybedebilirler.

Özetle, etik kurallar, avukatların mesleki davranışlarını düzenleyen ve mesleklerindeki saygınlığı ve güvenilirliği koruyan kurallardır. İyi bir avukat, etik kurallara uymalı, mesleki ahlakı göz önünde bulundurmaldır. Aynı zamanda müvekkillerinin haklarını korumak için dürüst ve adil bir şekilde davranmalıdır. Bu sayede, avukatlar, müvekkillerinin güvenini kazanabilir ve mesleklerinde başarılı olabilirler.

VI. İş Yükü

Avukat seçimi yaparken iş yükünün önemi oldukça büyüktür. Çünkü avukatın iş yükü, müvekkil ile ilgilenme süresi, vakit ayırma durumu gibi konular, müvekkilin davasının sonucunu doğrudan etkiler. Bu nedenle, avukat seçimi yaparken, avukatın iş yükünün ne kadar yoğun olduğu hakkında bilgi edinilmesi oldukça önemlidir.

Avukatlar, iş yüklerinin yoğunluğu nedeniyle müvekkilleriyle ilgilenme sürelerinde farklılıklar gösterebilirler. Bazı avukatlar, yoğun iş yükleri nedeniyle müvekkilleriyle daha az zaman geçirebilmektedir. Bazıları ise müvekkillerine daha fazla vakit ayırabilirler. Bu nedenle, avukat seçerken, avukatın iş yükü hakkında bilgi edinilmesi, müvekkilin beklentilerini karşılayacak bir avukat seçiminde önemli bir faktördür.

Ayrıca, avukatın iş yükü, müvekkilin davasının sonuçlanma sürecini de etkileyebilmektedir. Yoğun bir iş yüküne sahip bir avukat, müvekkilinin davasını hızlı bir şekilde sonlandırmak yerine, davaya daha az zaman ayırarak, davayı uzatabilmektedir. Bu nedenle, avukat seçimi yaparken, avukatın iş yükünün ne kadar yoğun olduğu, davayı ne kadar sürede sonuçlandırabileceği konusunda müvekkilin bilgi sahibi olması gerekir.

Avukat seçerken, avukatın iş yükünün ne kadar yoğun olduğu, müvekkilleriyle ne kadar vakit ayırabildiği ve müvekkilin davasını ne kadar sürede sonuçlandırabileceği konuları dikkate alınmalıdır. Bu sayede, müvekkil, kendisi için en uygun avukatı seçerek, davasının sonuçlanma sürecinde rahatlayabilmekte ve daha başarılı sonuçlar elde edebilmektedir.

VII. Referanslar

Avukat seçerken tavsiye ve referansların oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü referanslar, avukatın geçmişteki iş tecrübesi, davranışları, etik değerleri ve müvekkil memnuniyeti gibi konularda müvekkilin bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu nedenle, avukat seçimi yaparken, avukatın referansları hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir.

Referanslar, avukatın geçmiş iş tecrübesi hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Avukatın daha önce çalıştığı davalar, bu davaların nasıl sonuçlandığı, avukatın davaları ele alış şekli ve müvekkil memnuniyeti gibi konular referanslar aracılığıyla öğrenilebilecektir. Bu sayede, müvekkil, avukatın geçmişteki iş tecrübesi hakkında bilgi sahibi olur. Böylece kendisi için en uygun avukatı seçebilecektir.

Ayrıca, referanslar, avukatın davranışları ve etik değerleri hakkında da bilgi sağlar. Referanslar, avukatın davranışlarına ve etik değerlerine ilişkin geri bildirimler içerir. Aynı zamanda avukatın profesyonel bir şekilde davranıp davranmadığı konusunda bilgi verir. Bu nedenle, avukat seçerken, referanslar aracılığıyla avukatın davranışları ve etik değerleri hakkında bilgi edinilmesi oldukça önemlidir.

Hukuki bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda, bir avukatın yardımı çok değerlidir. Ancak, doğru avukatı bulmak zaman alıcı ve zorlu bir süreç olabilir. Avukatlarımız ile iletişim kurun.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →