Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Türkiye’de satın alınacak taşınmazın değeri önem arz eder. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi’ne göre;“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası...

Türkiye’de Yaşamak İsteyen Yabancılar İçin Yasal Riskler

Türkiye’de yaşamak amacında olan yabancıların bu planlamalarını yapmadan önce “Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku” alanında hizmet sunan avukat veya avukatlık bürolarından hukuki danışmanlık almaları tavsiye ediyoruz. Çünkü çoğu zaman doğru bir şekilde planlanmayan ikamet izni başvuruları, çalışma izni başvuruları hatta yatırım...

Türkiye’ye İkamet İzni Başvurusu

I. İkamet İzni Nedir? İkamet izni, yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izin belgesidir. Oturma izni olarak da ifade edilmektedir. İkamet izninden muaf olan yabancılar dışındaki yabancıların Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak...

Türkiye’ye Vize Başvurusu

I. Vize Nedir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade eder. Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya...

İkamet İzni Başvurusu Reddi

İkamet izni başvurusu reddi haalinde; red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir. Ancak idare mahkemesinde açılacak iptal davası yabancının Türkiye'deki kalışını tek başına yasal hale getirmez. Bu nedenle İdare Mahkemesinden red kararının iptali ile birlikte muhakkak "yürütmenin durdurulması" da talep edilmelidir.

Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni

Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni I. Çalışma İzni Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir....

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan bir idari tedbirdir. Yazımda öncelikle idari gözetim kararının hukuki niteliğini,...