Uluslararası Ticari Sözleşme Hazırlanması

I. Uluslararası Ticari Sözleşme Nedir? “Ticaret”, kelime anlamı ile ürün,mal vb. Alım satımı, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği anlamına gelmekle birlikte terim olarak; üretici ve tüketici arasında mal ve hizmetlerin el değiştirmesi işlemi anlamına gelir. “Uluslararası ticaret”, farklı ülkelerde...

Enerji Şartı Anlaşması Kapsamında Yatırımların Korunması

I. Enerji Şartı Anlaşması Nedir? Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmıştır. EŞA, enerji sektöründe uluslararası yatırımların korunması için düzenlenen çok taraflı ilk belge olarak uluslararası hukukta önemli bir yere sahiptir. Enerji Şartı Anlaşması, Türkiye tarafından 17...