Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

yatirim yolu ile turk vatandasligi kazanilmasi

Yatırım Yolunun Belirlenmesi

Yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı kazanılması başvurusu yapılması için öncelikle; vatandaşlık kazanmak için öncelikle yatırım yoluna karar verilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti yatırım yolu ile vatandaşlık kazanılması için 6 imkan tanımaktadır :

 • En Az 400.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Mevduat Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması,
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması,
 • En Az 50 Kişilik İstihdam Oluşturmak ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Bu yatırım yollarının birinin seçilmesinin ardından ikinci adıma geçilecektir.

Uygunluk Belgesinin Alınması

Seçilen yatırım yoluna göre uygunluk belgesinin alınması için ilgili Bakanlıktan veya Kamu Kurumundan uygunluk belgesinin alınması gerekmektedir.

 • En Az 400.00 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır.
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Mevduat Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır.
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınacaktır.
 • En Az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınacaktır.
 • En Az 50 Kişilik, İstihdam Oluşturmak ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Uygunluk Belgesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Uygunluk belgesinin alınmasından sonra kısa dönem ikamet izni alınması gerekecektir.

İkamet İzni Başvurusu

Uygunluk belgesinin alınmasından sonra; ikamet izni başvurusunda bulunulmalıdır.

İkamet izni başvuruları E-İkamet sistemi üzerinden yapılabilir. Ancak İkamet izni için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

İkamet izni için ilgili belgelerin teslimi için vekaletname yetkisi ile yabancının Türkiye’ye gelmesine lüzum olmadan gerekli başvurular vekil ile yapılabilir.

Başvurular ve ilgili belgeler Türk konsolosluklarından da takip edilebilir.

İkamet izin başvuruları en geç 90 gün içinde sonuçlandırılır.

Kısa dönem ikamet izninin alınmasından sonra tüm belgeler ile birlikte Türk Vatandaşlığı’na başvuru yapılabilecektir.

Yatırım yolu ile vatandaşlık başvurusu yapmak için kısa dönem ikamet izni başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet iznine başvururken istenilen belgeler şu şekildedir :
 • Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
 • İkamet İzni Kayıt Formu (e-ikamet.goc.gov.tr adresinden başvuru yapılacaktır.)
 • Uygunluk Belgesi
 • Talep edilen ikamet dönemini kapsayan sağlık sigortası
 • İkamet Harç Bedeli Dekontu
 • Varsa, eski ikamet izni fotokopisi veya çalışma izni fotokopisi
 • Vekaletname (Aslı gibidir onaylı olmalıdır.)
 • Baro Kimlik Fotokopisi

Türk Vatandaşlığı’na Başvuru Yapılması

Turk Vatandaşlığı’na başvurular İstanbul ve Ankara’da Yabancı Yatırıcımlar Özel Ofisleri’nde diğer şehirlerde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde yapılmaktadır.

Türk Vatandaşlığına Başvuru için Gereken Belgeler ;

 • Başvuru Formu
 • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Pasaport ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi
 • Doğum Belgesi
 • Medeni Durum Belgesi (Evlilik Belgesi)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Harç Ödeme Dekontu
 • Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni
 • Vekaletname Aslı.
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya pasaport yerine geçen benzeri belge, (Vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi)
 • Medeni halini gösteren belge, Evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, eşi vefat etmiş ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği benzeri bir belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağunu kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, (Belgenin temin edilememesi halinde ise imzalı beyan)
 • Hizmet bedeli ödeme dekontu ( Hizmet bedeli 15 Türk Lirası’dır.)
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda ve beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf
 • Kısa dönem ikamet izni belgesi
 • Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenilen çocuk var ise, yurtiçinde noterlerde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi.

Yabancı yatırımcının başvurusu İçişleri Bakanlığı komisyonu tarafından değerlendirilir ve Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanının onayı ile vatandaşlık hakkı kazanılacaktır.


BAL Avukaktlık Bürosu, Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için yabancı müvekkil adaylarına hukuki hizmet sunmaktadır.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →