Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, arsa, tarla, ev, daire ve apartman gibi taşınmazların satın alınması, satılması, kullanılması, kiralanması gibi hukuki işlemlerini kapsayan mülkiyet hukukunun bir alt dalıdır. Gayrimenkul hukukunun ana konusu mülkiyet hakkıdır.

Mülkiyet hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli mevzuat hükümleri ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Nelerdir?

Tapu İptali ve Tecil Davası

Gayrimenkul Hukuku davaları arasında yer alan tapu davaları, tapu tescili veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsamaktadır. Tapu iptali ve tescil davaları, muris muvaazasına, vekaletname görevinin kötüye kullanılması gibi nedenlere dayanabileceği gibi; özel şekilde görünümü olan şufa – yasal ön alım – tasarrufun iptali davası şeklinde de söz konusu olabilecektir. – Tapu İptali ve Tescil Davaları hakkında bilgi edinin.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklar arasında yapılmış bir hukuki işlem dolayısıyla ya da malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması nedeniyle paylı mülkiyeti sürdürme zorunluluğu bulunmadığı durumda, her ortak malın paylaşılmasını talep edebilir. (Türk Medeni Kanunu’nun 698’inci maddesi) – Ortaklığın Giderilmesi Davası hakkında bilgi edinin.

Şufa Davası

Şufa hakkı (önalım hakkı), kanun veya sözleşmeden doğan ve hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması ile hükümlerini doğuran kurucu haktır. Borçlu, şufa hakkına konu şeyi paydaşlar dışındaki kişilere satarsa şufa hakkı sahibine kararlaştırılan bedeli ödeyerek önalım konusu şeyin mülkiyetinin öncelikli olarak kendisine geçirilmesini veya şerh verilmemiş sözleşmeden doğan önalımda meydana gelen zararının giderimini belirli süre içinde talep yetkisi verir.1 Önalım hakkı, eski Medeni Kanun’da şufa hakkı olarak geçmektedir. Bu nedenle şufa hakkı ile önalım hakkı aynı şeyi ifade etmektedir. – Şufa Hakkı – Yasal Önalım Davası hakkında bilgi edinin.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı mı arıyorsunuz?

BAL Avukatlık Bürosu olarak gayrimenkul hukukunun alanına giren tüm hukuki konularda avukatlık hizmeti sunuyoruz.