Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, arsa, tarla, ev, daire ve apartman gibi taşınmazların satın alınması, satılması, kullanılması, kiralanması gibi hukuki işlemlerini kapsayan mülkiyet hukukunun bir alt dalıdır. Gayrimenkul hukukunun ana konusu mülkiyet hakkıdır.

Mülkiyet hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli mevzuat hükümleri ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Nelerdir?

Tapu İptali ve Tecil Davası

Gayrimenkul Hukuku davaları arasında yer alan tapu davaları, tapu tescili veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsamaktadır. Tapu iptali ve tescil davaları, muris muvaazasına, vekaletname görevinin kötüye kullanılması gibi nedenlere dayanabileceği gibi; özel şekilde görünümü olan şufa – yasal ön alım – tasarrufun iptali davası şeklinde de söz konusu olabilecektir. – Tapu İptali ve Tescil Davaları hakkında bilgi edinin.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklar arasında yapılmış bir hukuki işlem dolayısıyla ya da malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması nedeniyle paylı mülkiyeti sürdürme zorunluluğu bulunmadığı durumda, her ortak malın paylaşılmasını talep edebilir. (Türk Medeni Kanunu’nun 698’inci maddesi) – Ortaklığın Giderilmesi Davası hakkında bilgi edinin.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı mı arıyorsunuz?

BAL Avukatlık Bürosu olarak gayrimenkul hukukunun alanına giren tüm hukuki konularda avukatlık hizmeti sunuyoruz.