Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç ve yaptırımları olan cezalar ile ilgili hukuki kurumları inceleyen kamu hukuku dalıdır. Ceza hukukunun amacı; bir kısım eylemlerin gerçekleşmesini önlemek, adaleti sağlayarak toplumsal güven ortamını sağlamayı amaçlar.

Ceza Hukuku

I. Ceza Davası Nedir?

Ceza davası süreci, bir kişinin suç işlediği konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde başlayacak olan bir süreçtir. Savcılık öncelikle kişinin/kişilerin suç teşkil ettiği düşünülen eylemini soruşturmaya alır. Yapılan soruşturma sonucunda suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşılırsa kişinin yargılanma sürecini başlatmak üzere savcılık bir iddianame hazırlar. Hazırladığı iddianameyi ceza mahkemesine sunar. Ceza mahkemesince kabul edilen iddianameyle kişinin ceza davası süreci başlamış olur. Ceza davası suç işlediği iddia edilen şüpheli şahısların yargılanması için açılan bir dava olup tüm ceza davaları kamu adına açılır. Dolayısıyla ceza davaları birer kamu davasıdır.

II. Ceza Mahkemeleri Nelerdir?

Ceza davalarına bakmakla görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri ile Ağır Ceza Mahkemeleridir. Sayılan mahkemeler görevli genel mahkemeler olup işlenen suçun niteliği veya suçu işleyen kişinin sıfatı nedeniyle ceza davalarına bakmakla görevli bazı özel mahkemeler vardır. Bu mahkemeler, Sulh Ceza Hakimliği, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağur Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, İnfaz Hakimliği, Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairesi, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri de ceza mahkemesi olarak sayılır.

Sulh Ceza Hakimliği

Sulh Ceza Hakimliğinde ceza davaları görülmez çünkü dosya kovuşturma aşamasına geçmemiştir. Burası soruşturma aşamasında koruma tedbirleri ile ilgili kararların alındığı yerdir. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama, gözaltına alma, arama gibi talepleri inceler ve karara bağlar. Bunların yanı sıra idari para cezalarına yapılan itirazların karara bağlandığı mercii de burasıdır. İdari para cezalarına ve idari gözetim kararlarına karşı da sulh ceza hakimliğine itiraz edilir. 

Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemelerinde daha az cezaya hükmedilen suçlar yargılanır. Kanuna göre Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmeyen suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanır.

Ağır Ceza Mahkemesi

Kanunda ceza üst sınırı 10 yılın üstünde olan suçların yargılaması bu mahkemelerde fakat kanunda sayılan bazı suçlar hükmedildiği ceza süresine bakılmaksızın doğrudan Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanır. Örneğin 5235 sayılı CMK uyarınca irtikap suçu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan suçlardandır. 

III. Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davasının açılması için işlenen suçun niteliği önem taşımaktadır. İşlenen suç şikâyete tabi bir suçsa bu durumda suçtan zarar görenin/mağdurun şikâyeti üzerine savcılık harekete geçer ve soruşturma aşaması başlar. İşlenen suç şikâyete tabi bir suç değilse savcılık soruşturmayı re’sen başlatır. Şikâyete tabi olmayan suçlar ihbar veya başka bir yolla suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez soruşturma başlatır. Şikâyete tabi olmayan suçlar için de savcılık makamını harekete geçirmek adına pek tabii şikâyet kurumu kullanılabilir.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma aşamasında suçun işlenip işlenmediği, işlendiyse hangi suçun işlendiği, kim tarafından, nerede ve nasıl işlendiği araştırılır. Toplanan bilgiler ve deliller neticesinde kişinin suçu işlediğine dair yeterli şüphe bulunması halinde savcılık iddianame hazırlayıp ceza mahkemesine sunar. Yeterli suç şüphesi, kişinin yargılanıp mahkûm olma ihtimalinin beraat etme ihtimalinden daha yüksek olması anlamına gelir. Ceza mahkemesinin iddianameyi kabulüyle soruşturma evresi sonlanmış olup kovuşturma evresi yani ceza davası süreci başlamış olur. Soruşturma aşamasında kişinin suçu işlediğine dair yeterli bilgi ve kanıt toplanamamışsa ortada suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin olmadığı kabul edilir ve soruşturma sonlandırılır. Takipsizlik yani kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilir.

IV. Ceza Avukatı

Mevzuatımızda “ceza avukatı, ağır ceza avukatı” gibi avukatlık mesleğinde bir branşlaşma olmamakla beraber halk arasında ceza davalarına bakan ve duruşmalarına giren avukatlar ceza avukatı yahut ağır ceza avukatı olarak anılmaktadır.

“Ceza avukatı nedir, ne yapar?” sorusunun cevabı ise şu şekilde verilebilir: ceza hukuku, kişinin temel hak ve özgürlüklerine müdahale eden bir alandır. Bu nedenle ceza avukatları hukukun belki de en hassas noktalarıyla yakın temas halindedir. Ceza avukatları kanunda suç ve ceza sayılan konularda hakkında ceza soruşturması başlatılan şüphelilerin haklarını savunurken, mağdurların şikâyet haklarını kullanırken izlemeleri gereken yolda onlara rehberlik eder. Ceza hukukunun öngördüğü yaptırımlar kişiyi hürriyetinden yoksun kılan yaptırımlar olduğu için çok dikkatli davranılması ve işinin ehli olan avukatlarla beraber çalışılması gerekmektedir. İstanbul ceza avukatı tavsiye olarak BAL Avukatlık Bürosu, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine profesyonel hizmet sağlar.

Ceza avukatlarının görevleri arasında suçlunun suçsuzluğunun ispatlanması, nedenlerinin kanunlar üzerinden incelenmesi, fiilen işlenen suç sırasındaki delil ve tanıkların ifadelerinin düzenlenmesi üzerine çalışmak olarak sıralanabilir. Ceza indiriminden yararlanılması, kanun açıklıklarının ya da müvekkil üzerinden yanlış değerlendirmelerin analizini yaparken kanunların sağladığı avantajlardan ya da dezavantajlardan yararlanırlar.

Ceza Hukuku hakkında detaylı bilgi edinmek için “Ceza Avukatı” hukuki hizmetimizi inceleyebilirsiniz.

Ceza avukatları, sanıkların sadece hukuki temsilcileri olup onların yerine beyanda bulunamazlar. Bu nedenle örneğin sanık olaya dair bildiklerini mahkeme nezdinde kendisi anlatır. Müdafi, sadece savunmanın hukuki boyutuyla ilgilenir. Dolayısıyla sanığı temsilen delil sunabilir, sanığa karşı sunulan delilleri analiz edip gerekirse itiraz edebilir. Bu da yaptığı savunmanın hukuki boyutuna dahildir.

Ceza avukatı, müvekkilinin hak talebinin yerine getirilmesi için delil toplama hakkına sahiptir. Delil toplar, dosyaları inceler ve aynı zamanda dosyaları düzenler. Hukuki ilişkiye dayanan bütün alanlarda görevini yerine getirme hakkına sahiptir. Tüm kamu kurumları, avukatın isteği hasıl olduğunda istediği belgeleri kendisine sunmalıdır.

BAL Avukatlık Bürosu olarak ceza hukukunun alanına giren soruşturma ve davalarda hukuki hizmet sunuyoruz.

BAL Avukatlık Bürosu Bakırköy İstanbul merkezli bir hukuk bürosudur. Ancak ceza hukukunun alanına giren ceza soruşturmaları ve ceza davalarında Türkiye’nin tüm bölge ve şehirlerinde avukatlık hizmeti sunuyoruz.