I. Taşıma ve Lojistik Hukuku Nedir?

Taşıma ve lojistik hukuku; kişilerin veya eşyaların bir yerden başka bir yere götürülmesi için düzenlenen hukuk kurallarının ve teammüllerin bütününü kapsamaktadır. Taşıma ve lojistik hukuku, ticaret hukukunun ve uluslararası ticaret hukukunun bir alt başlığı olarak sayılabilir.

Dünyanın globalleşmesi, tedarik zincirinin büyümesi doğal olarak taşıma ve lojistik hukukundaki gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.

Özellikle uluslararası satış yapan internet sitelerindeki kullanımlar ve ticaret hayatındaki teknolojik gelişmeler taşımacılık ve lojistik sektörünün yükünü oldukça arttırmıştır.

Taşıma ve lojistik hukuku birden çok alt başlığa ayrılabilir. Örneğin uluslararası taşıma hukuku ile ulusal taşıma hukuku, uygulanacak kurallar bakımından ayrıma tabi tutulabilir. Ancak en muteber ayrım taşımanın türüne göre yapılan ayrımlar olacaktır. Zira gerek taşıma hukuku kurallarının yeknesaklaştırılması ve ulusal mevzuatın uluslararası sözleşmelere göre düzenlenmesi gerekse uygulanacak kurallar bakımından taşıma ve lojistik hukuku; karayolu taşıma hukuku, denizyolu taşıma hukuku, havayolu taşıma hukuku ve demiryolu taşıma hukuku ve karma (multimodel taşıma) başlıkları altında toplamak doğru olacaktır.

BAL Avukatlık Bürosu olarak ulusal ve uluslararası taşıma ve lojistik faaliyetlerinden doğan kayıp, zıya, hasar, gecikme, tahsilat ve ödeme gibi konularda uyuşmazlıkların çözümlenmesine ve sektörün ihtiyaç duyduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine katkı sağlıyoruz.


Taşıma ve Lojistik Hukuku Alanındaki Avukatlık Hizmetlerimiz

BAL Avukatlık Bürosu olarak; taşıma ve lojistik sektöründe faaaliyet gösteren, taşıma şirketlerine ve taşıma işleri komisyoncusu (feright forwarder) olarak faaliyet gösteren şirketlere ve gönderici şirketlere ve bireylere hukuki hizmet sunmaktayız.

  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle hasar ve hasar tespiti,
  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle zıya ve tespiti,
  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle tahsilat,
  • CMR Konvansiyonu nedeniyle, zıya hasar veya gecikme nedeniyle zarar tazmini,
  • Montreal Sözleşmesi kapsamında zıya hasar veya gecikme nedeniyle tazminat,

Taşıma ve Lojistik Avukatı Ne Yapar?

Taşıma ve Lojistik Avukatı taşıma faaliyetlerinden doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için hukuki danışmanlık hizmetleri ile doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli başvuru ve yasal süreç takiplerini yönetir.

Uluslararası Ticaret Avukatı Ne Yapar?

Uluslararası ticaret avukatı, yatırımlarınızın, yapacağınız ithalat ve ihracatın güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin her konuda sözlü ve yazılı danışmanlık verir. Yabancı şirketlerle yapacağınız distribütörlük, franchising, acente gibi uluslararası sözleşmelerinizi hazırlar ve çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda sizi bilgilendirir. Sözleşmenin sizin lehinize tanzim edilmesini sağlar. Yabancı şirketlerle aranızda doğan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku veya uluslararası hukuk alanında değerlendirme yapar, tavsiye verir, davanızı takip eder.

Yabancı şirketlere Türkiye’de yapacakları yatırımlar konusunda hukuki destek verir. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında müvekkillerini bilgilendirir. Gerektiğinde uluslararası tahkim yoluna başvurur. Tüketici hukuku, gümrük işlemleri, satış sonrası hizmetler gibi uluslararası ticari faaliyetlerin yönetilmesine yardımcı olur.

Memduh Remzi BAL

Avukat

Ece Deniz Vardar

Avukat

Cem Akyazı

Avukat