Uzmanlıklar

Müvekkillerimizin katılan, müşteki, mağdur ya da sanık sıfatıyla tarafı oldukları ceza davalarında, tüm mahkemelerde temsil ediyor, etkin savunma hizmeti sunuyoruz. Cumhuriyet savcılıkları nezdinde başlatılan adli soruşturmalarda müvekkillerimizi temsil ediyor ve savunuyoruz. – Bilgi Edinin


Ticaret şirketlerinin ve gerçek kişi tacirlerin ticari faaliyetlerinden doğan tüm hukuki ilişkilerinde hizmet sunuyoruz. Uluslararası mal tedarikinden veya uluslararası diğer ticari faaliyetlerinizden doğan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynuyoruz. Marka, patent, faydalı model ve diğer sınai haklarınız ile ilgili hukuki konularda hizmet sunuyoruz. Demiryolu, denizyolu, havayolu veya karayolu taşıma faaliyetlerinizden doğan hukuki konularda ve uyuşmazlıkların çözümünde hizmet sunuyoruz. Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümü için hukuki hizmet sunuyoruz. – Bilgi Edinin


Türkiye’de arazi, arsa, tarla, konut, daire gibi her türlü gayrimenkul ile ilgili hukuki sorunlara dair hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul hukukunun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlığın çözümünde etkin rol üstleniyoruz. – Bilgi Edinin


Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’deki tüm yabancılara ve yatırım yaparak Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancılara, ikamet izni başvurusu , Vatandaşlık başvurusu, ve diğer tüm hukuki süreçlerde hizmet sunuyoruz.


Alacaklarınızın tahsil edilmesi ve icra ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm hukuki işlemlerinin takibini sağlıyoruz. – Bilgi Edinin


Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, kooperatiflerin, adi iş ortaklıklarının ve konsorsiyum ortaklıklarının hukuki süreçlerinde hizmet sunuyoruz. Şirket kuruluşu, yatırım koruması ve ortaklıklar ile ilgili hukuki hizmetler sunuyoruz. – Bilgi Edinin


Taşıma ve Lojistik Hukuku

Taşıma ve lojistik hukuku; kişilerin veya eşyaların bir yerden başka bir yere götürülmesi için düzenlenen hukuk kurallarının ve teammüllerin bütününü kapsamaktadır. Taşıma ve lojistik hukuku, ticaret hukukunun ve uluslararası ticaret hukukunun bir alt başlığı olarak sayılabilir. – Bilgi Edinin


Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler ve borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıklar, sözleşmelerin düzenlenmesi, hazırlanması ve sözleşme ilişkileri kapsamındaki tüm uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda hukuki hizmet sunuyoruz. – Bilgi Edinin