TİCARET HUKUKU

Taşıma ve lojistik faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Bilgi Edinin

HAKKIMIZDA

BAL Avukatlık Bürosu - BAL Law Firm

BAL Avukatlık Burosu; müvekkillerine hukukun her alanında ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetlerini sunmaktadır. Bireyler, tüzel kişiler, şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar için; başta İstanbul – Bakırköy – olmak üzere Türkiye’nin tüm bölge ve şehirlerinde aktif avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.  — Bilgi Edinin

I. Taşıma ve Lojistik Hukuku Nedir?

Taşıma ve lojistik hukuku; kişilerin veya eşyaların bir yerden başka bir yere götürülmesi için düzenlenen hukuk kurallarının ve teammüllerin bütününü kapsamaktadır. Taşıma ve lojistik hukuku, ticaret hukukunun ve uluslararası ticaret hukukunun bir alt başlığı olarak sayılabilir. 

Dünyanın globalleşmesi, tedarik zincirinin büyümesi doğal olarak taşıma ve lojistik hukukundaki gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. 

Özellikle uluslararası satış yapan internet sitelerindeki kullanımlar ve ticaret hayatındaki teknolojik gelişmeler taşımacılık ve lojistik sektörünün yükünü oldukça arttırmıştır. 

Taşıma ve lojistik hukuku birden çok alt başlığa ayrılabilir. Örneğin uluslararası taşıma hukuku ile ulusal taşıma hukuku, uygulanacak kurallar bakımından ayrıma tabi tutulabilir. Ancak en muteber ayrım taşımanın türüne göre yapılan ayrımlar olacaktır. Zira gerek taşıma hukuku kurallarının yeknesaklaştırılması ve ulusal mevzuatın uluslararası sözleşmelere göre düzenlenmesi gerekse uygulanacak kurallar bakımından taşıma ve lojistik hukuku; karayolu taşıma hukuku, denizyolu taşıma hukuku, havayolu taşıma hukuku ve demiryolu taşıma hukuku ve karma (multimodel taşıma) başlıkları altında toplamak doğru olacaktır. 

BAL Avukatlık Bürosu olarak ulusal ve uluslararası taşıma ve lojistik faaliyetlerinden doğan kayıp, zıya, hasar, gecikme, tahsilat ve ödeme gibi konularda uyuşmazlıkların çözümlenmesine ve sektörün ihtiyaç duyduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine katkı sağlıyoruz. 

+ Karayolu

+ Denizyolu

+ Havayolu

+ Demiryolu

I. Karayolu Taşıma Hukuku

Kara yolu taşıma hukuku; ulusal mevzuatta genel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu ile düzenlenmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşemleri Hakkında Konvansiyon (CMR) da sözleşme tarafı olan ülkelerde yapılan karayolu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. 

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), ADR Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler de uluslararası karayolu taşıma faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. 

II. Denizyolu Taşıma Hukuku

Eşyanın Denizyolu İle Taşınmasına İlişkin Lahey (LK) ve Lahey-Visby Kuralları (LVK) ile Hamburg Konvansiyonu (HK)

III. Havayolu Taşıma Hukuku

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Varşova Konvansiyonu – Montreal Konvansiyonu 

IV. Demiryolu Taşıma Hukuku

Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözelşmesine İlişkin Yeknesak Kurallar (COTIF-CIM)

V. Multimodel Karma Taşıma

24.05.1980 Tarihli Eşyanın Çoklu Taşınmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

BAL Avukatlık Bürosu

Taşıma ve Lojistik Hukuku Alanındaki Avukatlık Hizmetlerimiz

BAL Avukatlık Bürosu olarak; taşıma ve lojistik sektöründe faaaliyet gösteren, taşıma şirketlerine ve taşıma işleri komisyoncusu (feright forwarder) olarak faaliyet gösteren şirketlere ve gönderici şirketlere ve bireylere hukuki hizmet sunmaktayız. 

  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle hasar ve hasar tespiti, 
  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle zıya ve tespiti, 
  • Taşıma faaliyetleri nedeniyle tahsilat,
  • CMR Konvansiyonu nedeniyle, zıya hasar veya gecikme nedeniyle zarar tazmini,
  • Montreal Sözleşmesi kapsamında zıya hasar veya gecikme nedeniyle tazminat,

Taşıma ve Lojistik Avukatı taşıma faaliyetlerinden doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için hukuki danışmanlık hizmetleri ile doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli başvuru ve yasal süreç takiplerini yönetir. 

Uluslararası ticaret avukatı, yatırımlarınızın, yapacağınız ithalat ve ihracatın güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin her konuda sözlü ve yazılı danışmanlık verir. Yabancı şirketlerle yapacağınız distribütörlük, franchising, acente gibi uluslararası sözleşmelerinizi hazırlar ve çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda sizi bilgilendirir. Sözleşmenin sizin lehinize tanzim edilmesini sağlar. Yabancı şirketlerle aranızda doğan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku veya uluslararası hukuk alanında değerlendirme yapar, tavsiye verir, davanızı takip eder.

Yabancı şirketlere Türkiye’de yapacakları yatırımlar konusunda hukuki destek verir. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında müvekkillerini bilgilendirir. Gerektiğinde uluslararası tahkim yoluna başvurur. Tüketici hukuku, gümrük işlemleri, satış sonrası hizmetler gibi uluslararası ticari faaliyetlerin yönetilmesine yardımcı olur.

lawyer istanbul

Memduh Remzi BAL

Avukat | Ortak

defense lawyer

Recep Çakır

Avukat | Arabulucu | Ortak

Cem Akyazı

Avukat | Arabulucu

BAL Avukatlık Bürosu

Bilgi Edinin

BAL Avukatlık Bürosu; müvekkillerine hukukun çeşitli alanlarında hukuki hizmetler sunan bir hukuk bürosudur. Başta Bakırköy İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde kişi, kurum ve şirketlere etkin hizmet verilmektedir.