İkamet İzni Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

I. İkamet İzni Başvurusu Nedir?

İkamet izni, yabancılara Türkiye’de kalmaları için verilen izin belgesidir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenir. İkamet izni, yabancıya Türkiye’de belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlar.

Türkiye’de vize süresinden ya da vize muafiyetinin tanıdığı süreden (çoğu zaman bu 90 gündür.) daha fazla kalmak isteyen yabancılar, e-ikamet sistemi üzerinden ikamet iznine başvurmalıdır. İkamet izni almadan Türkiye’de söz konusu sürelerden fazla kalan yabancı, sınırdışı edilir ve idari para cezası ödemek zorunda kalır.

İkamet izni başvurusu, İl Göç İdaresi’ne yapılır. Öncelikle internet üzerinden başvuru yapılır. https://e-ikamet.goc.gov.tr/ Ardından İl Göç İdaresi, sizin için bir randevu oluşturur. Randevu tarihi ve saati tarafınıza telefon mesajı ile bildirilir. Söz konusu randevuya, İl Göç İdaresi’nin ikamet izni için talep ettiği belgelerle birlikte gitmeniz gerekmektedir. İkamet izni başvurunuz, en geç 90 gün içinde kabul edilir veya reddedilir.

İkamet izni çeşitleri; kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni olarak altıya ayrılır. Hangi ikamet iznine başvurduğunuz ve söz konusu ikamet iznini alabilecek şartları taşıyıp taşımadığınız çok önemlidir. Bu sebeple alanında uzman bir avukatla çalışmanız ikamet izninizin kabul edilmesi için yararınıza olacaktır.

 

II. İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi

Başvuru yaptığınız ikamet iznine ilişkin gerekli şartları taşımanız çok önemlidir. Aksi halde ikamet izni başvurunuz kesinlikle reddedilecektir. Fakat bazı hallerde doğru şekilde de başvurunuzu yapsanız ve eksik hiçbir belgeniz olmasa dahi idarenin takdirine göre ikamet izni başvurunuz reddedilebilir.

İkamet izniniz reddedildikten sonra red tebliğinizi İl Göç İdaresi’nden alabilirsiniz. İkamet izni başvurunuzun reddedilmesine dair İl Göç İdaresi tarafından bir sebep sunulmalıdır. Sebep, red tebliğinizde yazar. Red tebliğinizi aldıktan aldıktan sonra 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmanız gerekmektedir. Aksi halde sınırdışı edilirsiniz ve idari para cezası edemek durumunda kalırsınız.

 

III. İkamet İzni Başvurusu Neden Reddedilir?

İkamet iznininizin reddedilme sebepleri;

 • İkamet izni için gerekli şartların mevcut olmaması
 • Yabancı ile ilgili olarak verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması
 • Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması
 • Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması
 • Türkiye’ye gelince kalacağı adresin bilgilerini vermemesi
 • Vize ihlali yapmasının ardından ikamet izni başvurusu yapmış olması
 • İkamet izni türlerinden kişiye uygun olmayan türe başvuru yapılması
 • Vize muafiyet süresinin dolmasının ardından ikamet izni başvurusunda bulunması

olabilir.

 

IV. İkamet İzni Başvurusu Reddedildikten Sonra İzlenecek Yol

A) İkamet İzni Başvurusu Reddinin İptali Davası

İkamet izniniz reddedildikten sonra idare mahkemesinde ikamet izni başvurunuzun reddi kararının iptali davası açabilirsiniz. Dava ikamet izninin reddedildiğine dair tebliğin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Dava açılırken yürütmenin durdurulması talep edilir ve mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verirse ikamet izninizin reddi kararı durur.

Fakat bu davayı açsanız dahi 10 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmezseniz idari para cezası ödersiniz. Mahkeme tarafından ikamet izninizin reddi, gerekçesiz veya hatalı gerekçeli bulunursa, mahkemenin kararıyla birlikte ikamet izni başvurunuzu tekrar yapabilirsiniz.

İkamet izni talebinin reddinin iptali davası, ortalama olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. Bu davayı açabilmek için ödemeniz gereken masraflar (2022 Yılı);

 • Başvuru Harcı: 80,70 TL
 • Karar Harcı: 80,70 TL
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı: 133,00 TL
 • Posta Harcı: 364,00 TL
 • Vekalet Suret Harcı (Her bir avukat için): 11,50 TL
 • Vekalet Suret Harcı (Toplam): 11,50 TL
 • TOPLAM: 669,90 TL’dir.

İkamet izni talebinizin reddi davası ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmezse, Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurabilirsiniz. Bölge İdare Mahkemesinin karar alması ortalama olarak 6 ay ile 1 Yıl arasında sürmektedir. İstinaf kanun yoluna gidebilmek için ödemeniz gereken harçlar (2022 Yılı);

• İstinaf Yoluna Başvuru Harcı: 220,70 TL

• İstinaf Karar Harcı: 168,30 TL’dir.

İkamet izniniz reddedildikten sonra Türkiye’yi 10 gün içinde terk edip tekrar giriş yaparsanız tekrar ikamet iznine başvurmanız mümkündür. Fakat 6 ay içinde tekrar ikamet iznine başvuru yapmanız durumunda farklı bir ikamet izni türüne farklı bir gerekçeyle başvurmanız gerekmektedir. İkamet izni başvurunuz reddedildikten sonra bir avukata danışmanız çok önemlidir. Davalarınızın açılışı ve takibi, size uygun olan ikamet izni türüne başvuru açısından avukatla çalışmanız hayati önem arz etmektedir.

 

B) Sınırdışı Kararına İtiraz

İkamet izni başvurunuz reddedildikten sonra ikamet izni başvurunuzun reddi kararının iptaline ilişkin Türkiye’yi 10 gün içerisinde terk etmezseniz hakkınızda sınırdışı kararı çıkar. Bu sınırdışı kararı için de idare mahkemesinde ayrıca dava açılması gerekmektedir. Sınırdışı kararının iptaline ilişkin dava açıldığında sınırdışı kararınız otomatik olarak durur ve mahkeme bir karar verene kadar sınırdışı edilemezsiniz. Bu dava da çok önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için; “Deport Ne Demek? Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Kaldırılır?” yazımızı okuyabilirsiniz.