Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

tasinmaz yatirimi ile turk vatandasligi kazanilmasi

Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Türkiye’de satın alınacak taşınmazın değeri önem arz eder. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi’ne göre;
En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

I. Taşınmaz Değeri

Taşınmazın değeri en az 400.000 Amerikan doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında olmalıdır.

Taşınmaz satış işlemi Türk Lirası ile yapılacak ise, Türk Lirası – Amerikan Doları kuru, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde ilan edilen efektif satış kuruna göre yapılır.

II. Taşınmaz Değerleme Raporu

Taşınmazın değerine ilişkin rapor “Sermaye Piyasası Kurulu“’nun veya “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” nin internet sitelerinde yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınmak zorundadır. Raporların düzenlenmesi başvuru tarihine dek en geç 3 ay içinde olmalıdır. Aksi takdirde yeniden rapor düzenlenmesi istenilecektir.

III. Taşınmaz Bedelinin Ödeme Dekontu

Satış veya satış vaadi sözleşmesine konu taşınmaz bedelinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Zira yapılan ödemenin banka tarafından onaylandığı ödeme dekontu başvuru sırasında sunulacak belgelerdendir.

IV. Taşınmaz Satış İşlemlerinin Vekaletname ile Yapılması

Taşınmaz satış işlemlerinin vekaletname yapılması mümkündür. Bunun için vekaletnamede taşınmazın 3 yıl boyunca satılmayacağına yönelik taahhüt verme yetkisi, taşınmazı satın alma amacının Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilen istisnai yolla vatandaşlık kazanma hakkından yararlanmak olduğunun ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin de yetkinin bulunması gerekmektedir.

V. Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Başvuru

Taşınmaz satın alma işlemlerinin tamamlanmasından ve gerekli belgeler temin edildikten sonra Türk Vatandaşlığı’na başvuru için diğer işlemler başlatılmalıdır.

BAL Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin Türk Vatandaşlığı başvurularını ve taşınmaz edinme süreçlerinin tamamında avukat hizmeti sunmaktayız.

BAL Avukatlık Bürosu olarak yabancı müvekkillerimizin gerek taşınmaz edinimi ile Türk Vatandaşlığı’na başvuru süreçlerini gerekse de mevduat yatırımı ile Türk Vatandaşlığı’na başvuru süreçlerinin tamamını takip ederek süreci yürütüyoruz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →