Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

tahliye taahhutnamesi nedir

Tahliye taahhütnamesi nedir en basit tanımıyla; kiralanan bir konutun veya çatılı işyerinin belli bir tarihte tahliye edileceğinin kabul edildiği taahhüttür. Tahliye taahhüdü; Türk Borçlar Kanunu’nun 352’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kanuni düzenlemeye ek olarak bir çok Yargıtay İçtihadı ile de uygulama alanı bulunmaktadır.

I. Tahliye Tahhütnamesine Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Konut ve çatılı işlerini kira sözleşmelerinin sona ermesi ve kira sözleşmesinin feshi ve tahliye oldukça zordur. Çünkü 2011 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu konut ve çatılı işyeri kiralarında “Tahliye” konusunda sınırlı sebepler getirmektedir.

Kiralanan tahliyesi için şunlardan biri gerekir ve her biri farklı prosedürlerin işletilmesini gerektirir;

Tahliye taahhütnamesinin önemi ve ihtiyacı da bu zor kanun hükmünden kaynaklanmaktadır. Tahliye için sayılan sebeplerden en kolay, en hızlı ve en az masraflı, prosedür kiracının tahliye taahhütnamesine dayalı tahliyesi diyebiliriz.

II. Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartlarının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu’nun 352’inci maddesinde tahliye taahhütnamesinin geçerli olması emredici hükme bağlanmıştır. Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları kısaca şu şekildedir;

1. Tahliye Taahhütnamesi Yazılı Olmak Zorundadır.

Tahlye taahhütnamesinin birinci koşulu yazılı olmasıdır. Tahliye taahhüdü kural olarak noterden olmak zorunda değildir. Taraflar arasında adi yazılı olarak düzenlenmiş olması yeterlidir.

Kiracının mahkeme huzurunda sözlü olarak kiralananını belirli bir tarihte tahliye edeceğine dair taahhüdü de tahliye taahhütnamesi hükmünde olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi “Kiralananın Tesliminden Sonra” Düzenlenmiş Olmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları arasında en kafa karıştıran şart budur. Bunun sebebi esasında bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Kural çok basittir. Kiralananın tesliminden önce kiracının verdiği tahliye taahhüdü aslında geçersizdir. Yani kira sözleşmesinde belirtilen kira başlangıç tarihinden önce kiracıdan tahliye taahhütnamesi alınamaz. Ancak işin hilesi oldukça basit: Boş tahliye taahhütnamesi almak ya da düzenlenme tarihinin ileri bir tarih olarak yazılması.

Tahliye taahhütnamesinde iki tarih bulunur: Düzenlenme tarihi ve Tahliye tarihi. İlki tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihidir. İkincisi ise kiracının kiralananı tahliye edeceğini taahhüt ettiği tahliye tarihidir.

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile aynı veya bu tarihten önce düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü kanunda “kiralananın tesliminden sonra” şartı söz konusu olduğu için geçersiz olacaktır. Böyle bir tahliye taahhütnamesi kanunun emredici hükmüne aykırı düzenlendiği için tahliye davasının kazanılması davacı-ev sahibi açısından mümkün olmaz.

Bu sebeple tahliye taahhütnamesi ya emrivaki ile kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte boş tahliye taahhütnamesi olarak imzalatılır ya da düzenlenme tarihi kira başlangıcından ileri bir tarihe göre düzenlenir.

Boş tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı hususunda “Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?” yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

2. Kira Sözleşmesinde Kiracıların Tümünün Tahliye Taahhütnamesini İmzalamış Olması Gerekir.

Diyelim ki kira sözleşmesinde kiracı tarafında 2 kişi bulunuyor. O halde yalnızca birinin tahliye taahhütnamesini imzalamış olması yeterli değildir. Tüm kiracıların tahliye taahhütnamesini imzalamış olması gerekir.

Kira sözleşmesinin başlangıcında, sözleşmenin tarafı olmayan eşin kira sözleşmesine tek taraflı bildirim ile “kiracı” olma hakkı vardır. (Türk Medeni Kanunu 194/son Türk Borçlar Kanunu 349/son)

Bu geçerlilik şartı “aile konutu” olarak kullanılan konutlarda eşin sonradan kira sözleşmesinin tarafı olması ile tahliye taahhütnamesinin iptali için önemlidir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için “Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Tahliye Tahhütnamesi Ancak Özel Yetkili Vekil Tarafından İmzalanırsa Geçerli Olur.

Kira sözleşmeleri azımsanmayacak derecede vekaleten imzalanmaktadır. Kira sözleşmesinin vekaleten imzalanmasında bir sakınca olmasa da kiracının “tahliye taahhütnamesi imzalamaya özel olarak yetkili” kılmadığı vekil tahliye taahhütnamesi imzalarsa kiracıyı bağlamayacaktır. Bu geçerlilik şartı da tahliye taahhütnamesini geçersiz kılma yöntemlerinin birinde kullanılabilir.

4. Tahliye Taahhütnamesi Şarta Bağlanmışsa Şartın Gerçekleşmiş Olması Gerekir.

Tahliye taahhütnamesinin şarta bağlandığı durumlarda şartın gerçekleşmiş olup olmadığı önemlidir. Şartın gerçekleşmediği durumlarda kiracının mecuru tahliye etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Örneğin “30 gün boyunca kira ödenmediği takdirde” şeklinde bir şart var ise ya da “İki kez üst üste kira ödenmediği takdirde” şeklinde bir şart var ise bu şartların gerçekleşmediğini kiracının iddia ve ispat etmesi gerekecektir.

III. Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Yukarıda tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartlarından bahsettik. Bu şartları taşıyan tahliye taahhütnamesi örneği şu şekildedir. Tahliye Taahhütnamesi Word Formatında Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı : İsim – Soyisim – T.C. veya Yabancı Kimlik Numarası

Adres : -Kiralananın Adresi-

Tahliye Tarihi :

Düzenleme Tarihi :

Halen kiracı olarak oturmakta olduğum “…-Kiralananın Adresi…-” adresindeki mecuru hiçbir kayıt ve şart olmaksızın, ihbara ve ihtara ya da süre verilmesine gerek olmadan, yukarıda belirtilen tahliye tarihinde tahliye edeceğimi taahhüt ederim.

Kiracının Adı-Soyadı

Kiracının İmzası

  • Tahliye tarihi olarak belirtilen tarihe kiralananın tahliye edileceği tarih, düzenleme tarihi olarak belirtilen tarihe tahliye tarihinin düzenlenme tarihi yazılmalıdır.

IV. Tahliye Taahhütnamesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesinde tarihler boş olarak bırakılıp kiracı tarafından imzalandıysa, tahliye taahhütnamesi geçerlidir. Tahliye taahhütnamesindeki tarihlerin sonradan doldurulmuş olmasında hukuken bir sorun yoktur.

Boş tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulmuş olmasının suç oluşturup oluşturmayacağı ancak kiraya verenin, tahliye taahhütnamesini anlaşmaya aykırı doldurduğunun yazılı delil ile ispatlanması şartına bağlıdır.

Kiracının, tahliye taahhütnamesinin kiralananın tesliminden önce olduğunu yazılı delil ile ispat etmesi gerekir. Tahhütnamedeki “taahhüt” ya da “tahliye” tarihinin ise kiracı ile kiraya veren arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu da kiracı, yazılı olarak, ispat etmek zorundadır.

Detaylı bilgi edinmek için “Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

2. Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir Mi?

Kiracının tahliye taahhütnamesi vermesinden sonra tahliye taahhütnamesini geçersiz kılması mümkündür. Bunları, noterden ihtarname veya yetkisiz vekil ile tahhütname imzalattırılması, kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin taraf haline getirilmesi olarak sayabiliriz. Detaylı bilgi edinmek için “Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

İrade sakatlıkları, hile, korkutma, yanıltma nedeniyle iptal davası açılarak tahliye taahhütnamesinin iptal edilebileceği görüşünde değilim. Benzer şekilde “aile konutu” olarak kullanıldığı kiraya veren tarafından bilinse dahi tahliye taahhütnamesinde kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin imzasının olmaması tahliye taahhütnamesini tek başına geçersiz kılmayacaktır. Detaylı bilgi edinmek için “Tahliye Taahhütnamesine Karşı Aile Konutu İtirazı Tartışması” yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Tahliye taahhütnamesinde tahliye ya da taahhüt tarihi olarak belirtilen tarihten itibaren en geç 1 ay içinde icra takibi başlatılmalı ya da tahliye davası açılmalıdır. İcra takibi başlatmak kiracının itiraz etmeme ihtimaline göre daha hızlı ve avantajlı olabilir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının nasıl tahliye edileceğine dair “Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliye” yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Avukat Memduh Remzi BAL

BAL Avukatlık Bürosu | BAL Law Firm

Kira Hukuku Yayınlarımız

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →