Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Halinde Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?

kira sozlesmesinin yenilenmesi halinde kira tespit davasi acilabilir mi

I. Kira Tespit Davasının Açılma Süresi

Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davadır. 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen veya bundan sonraki her 5 yılın sonunda açılabilir. Kanunda açıkça emsal kira bedellerinin nazara alınarak kira tespiti yapılabilmesi için 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri ifadesi kullanılmıştır.

Kira tespit davasında iki çeşit tespit talep edebilirsiniz. Bunlardan ilki; kira sözleşmenizde kira bedeli artış hükmü olmasıdır. Bu durumda kira bedelinizin, kira sözleşmenizin başlangıç tarihinden itibaren TÜFE oranına göre tespitidir. İkincisi ise davanın açıldığı ya da sözleşmenizin yenilendiği tarihten itibaren evinizi yeni kiralıyormuşsunuz gibi evinizin rayiç kira bedelini talep edebilirsiniz. Evinizin rayiç kira bedeli, emsal kira sözleşmelerine göre belirlenmektedir.

Kira Tespit Davaları ile ilgili detaylı bilgiye “Kira Tespit Davası” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

II. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Halinde Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?

Uzun süreli kira ilişkilerinde yenileme sözleşmesi yapılabilmektedir. Eğer kiracınızla ilk yaptığınız sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçtiyse kira tespit davası açmanız mümkündür. Fakat bu davayı açabilmeniz için bazı şartlar mevcut olmalıdır.

Örneğin konut veya çatılı işyerinin kiracıya ilk kira sözleşmesiyle kiraladığınız tarih; 01/01/2016. Kira sözleşmenizi yenilediğiniz tarih ise 01/01/2020. Bu durumda ilk sözleşmenin üzerinden 5 yıldan uzun bir süre geçmiş olacaktır. Fakat yenileme sözleşmesinin üzerinden sadece 3 yıl geçmiş olacaktır. Böyle bir durumda 01/01/2020 tarihinde imzaladığınız kira sözleşmesindeki kira bedeli üzerinden TÜFE oranına göre kira bedelini mahkemeden talep etmeniz mümkündür.

Evinizin rayiç / emsal kira bedelini talep edebilmeniz için ise 01/01/2020 tarihinde yapmış olduğunuz kira sözleşmesinde o anki rayiç kira bedelinde bir anlaşma sağlamamış olmanız gerekmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre; mahkeme öncelikle 01/01/2020 tarihindeki kira sözleşmesindeki kira bedelinin o tarihteki rayiç bedeli olup olmadığını inceler. 01/01/2020 tarihinde anlaştığınız kira bedeli rayiç bedelin altında olabilir. Bu durumda evinizin mevcut rayiç kira bedelini talep edebilirsiniz. Fakat evinizi rayiç bedelinde kiraya vermişseniz sadece TÜFE oranındaki artışın tespit edilmesini talep edebilirsiniz.

Öğretide bu görüşün aksi de savunulmaktadır. Öğretide bir görüşe göre; taraflar yeni bir kira sözleşmesi yapmış olsalar da yeni sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. Bu sebeple beş yıllık süre, ilk kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren hesaplanmalıdır. Fakat Yargıtay’ın görüşü ve içtihatları aksi kanaattedir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2014/12168 Esas, 2014/13712 Karar, 10.12.2014.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2015/5957 Esas, 2016/478 Karar, 27.1.2016.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2017/5411 Esas, 2018/11236 Karar, 08.11.2018.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2015/6719 Esas, 2015/9762 Karar, 11.11.2015.

Kiracı hakları, kira uyuşmazlıkları veya davaları ile ilgili hukuki yardıma mı ihtiyacınız var? Tereddütlerinizi giderin.

Hukuki konularda bilgi eksikliğinden veya özensizlikten dolayı ülkemizde kira sözleşmeleri prosedür gibi görülmektedir. Hatta yazılı kira sözleşmesi yapılmadan kira ilişkisi kurulduğuna da sıkça rastlıyoruz. Halbuki kira sözleşmeleri iki tarafı bağlayıcı karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerdir.

İnsanların temel ihtiyaçlarından olan barınma veya işyeri ihtiyacının karşılanması için sıklıkla yapılan kira sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülükleri bilmeden hareket etmeleri çok ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde emsal kira bedellerine dayalı olarak kiraya verenler ile kiracılar arasında karşı karşıya gelinmekte ve taraflar soluğu adliye koridorlarında almaktadır.

BAL Avukatlık Bürosu avukatları konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle kira artış oranlarına bağlı ihtilaflarkiracı tahliyesi, tahliye taahhütnamesine bağlı tahliye davaları, kiracının haklarıkira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davasıtahsilat ve icra takibi, yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye davası, geçmiş kira bedellerinden doğan alacaklar, kira uyarlama davaları, kira bedelinin tespiti davaları gibi uyuşmazlıklar konusunda oldukça yetkin bilgi ve birikime sahibiz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →