İkamet İzni Başvurusu Reddi

ikamet izni basvurusu reddi

I. İkamet İzni Başvurusu Reddine Karşı İdare Mahkemesinde İptal Davası Açmak

İkamet izni başvurusu reddi haalinde; red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir. Ancak idare mahkemesinde açılacak iptal davası yabancının Türkiye’deki kalışını tek başına yasal hale getirmez. Bu nedenle İdare Mahkemesinden red kararının iptali ile birlikte muhakkak “yürütmenin durdurulması” da talep edilmelidir.

Yabancı, ikamet izninin reddedilmesine dair tebliği aldıktan sonra 10 gün içinde Türkiye’yi terk edip tekrar giriş yaptığı takdirde yeniden ikamet iznine müracaat edebilir. Bu durumda 6 ay içinde tekrar ikamet iznine başvuracak kişinin farklı bir tür ikamet iznine başvurması gerekmektedir.

İdare mahkemesinde ikamet izni başvurusunun reddi için dava açmadan önce İl Göç İdaresi’nden ikamet izni başvurusunun reddedildiğine dair kararın tebliğ alınması gerekir. 60 günlük dava açma süresi red kararının tebliğ alındığı günden itibaren başlar.

İl Göç İdaresinden alınan ikamet izni başvurusunun reddine dair kararda ikamet başvurusunun reddedilme nedenleri de açıkça yazacaktır. Açılacak iptal davasında bu red nedenleri üzerinde durmak ve bu nedenlerin haklı gerekçeye dayanmadığı ortaya konulmalıdır.

II. İkamet İzninin Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

İkamet iznininizin reddedilme sebepleri;

  • İkamet izni için gerekli şartların mevcut olmaması
  • Yabancı ile ilgili olarak verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması
  • Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması
  • Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması
  • Türkiye’ye gelince kalacağı adresin bilgilerini vermemesi
  • Vize ihlali yapmasının ardından ikamet izni başvurusu yapmış olması
  • İkamet izni türlerinden kişiye uygun olmayan türe başvuru yapılması
  • Vize muafiyet süresinin dolmasının ardından ikamet izni başvurusunda bulunması

olabilir.

Söz konusu red nedenlerinin bir kısmı yoruma dayalı olsa da Türkiye’ye geliş amacının doğru bir şekilde anlatıldığı ve buna dair belgelerin doğru eksiksiz olarak sunulduğu İkamet İzni Başvurusunun reddedilme ihtimali oldukça düşüktür.

İkamet İzni Başvurusu hakkında detaylı bilgi edinmek için “Türkiye’ye İkamet İzni Başvurusu” yazımızı okuyabilirsiniz.

III. İkamet İznim Reddedildi. Dava mı açmalıyım? Türkiye’yi terk mi etmeliyim?

İkamet İzni Başvurusu Reddi halinde iptal davası açmak her zaman doğru olmayabilir. Yukarıda belirtildiği üzere iptal davası açmak yabancının Türkiye’deki kalışını yasal hale getirmeyecektir. Bu durumda dava devam ederken yabancının vize ihlal süresi işleyecektir. Davanın 6 ay ile 1 yıl arasında süreceği ihtimalinde vize ihlal süresi işleyen yabancı davayı kaybettiği takdirde hakkında 1 yıl kadar “Türkiye’ye giriş yasağı” uygulanabilir. Bununla birlikte vize ihlal para cezası da ödemek zorunda kalacaktır.

Bu nedenlerle “Yürütmenin Durdurulması” yönünde karar alınamayan iptal davası yabancı için gelecekte büyük bir risk teşkil edecektir. İdare mahkemesinde iptal davasında karar verilmemiş olsa dahi “Yürütmenin Durdurulması” kararı verildiği takdirde yabancının dava sonuçlanıncaya dek Türkiye’de kalması yasal olacaktır. Bu kararın mahkemece verilmesinden sonra muhakkak İl Göç İdaresi’ne de ayrıca sunulması gerekir.

İptal davasının kazanılması konusunda avukat veya avukatlık bürolarının sonucu garanti etmesi mümkün değildir. Ancak ikamet izni başvuru formu, İl Göç İdaresinin ikamet izni başvurusuna karşı red nedenleri alanında uzman olan avukatlar için yol gösterici olabilir.

Bazen iptal davası açarak büyük riskler almaktansa Türkiye’yi 10 gün içinde terk edip yeniden ikamet izni başvurusu yapması daha doğru bir seçenek olabilir.

Yabancının gelecekte Türkiye’ye giriş yasağı, vize ihlali para cezası, sınır dışı gibi yaptırımlara maruz kalmaması adına Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında çalışan uzman avukatlarımızdan destek almanızı tavsiye ederiz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →