Home > Avukatlık Hizmetleri > Sözleşme Avukatı

Sözleşme Avukatı Kimdir?

Sözleşme taraflar arasında hukuki ilişkiyi düzeleyen işlem olarak kabul edilebilir. Sözleşme avukatı ise kişiler veya işletmeler arasındaki sözleşmeleri düzenleyen, inceleyen, denetleyen ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünü sağlayacak avukat olarak tanımlanabilir.

Bir sözleşme avukatının çalışma alanını Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku ile sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Sektörlere göre hizmet sunan avukatların ve avukatlık bürolarının avukatları tarafından neredeyse tüm hukuk alanlarını kapsayacak şekilde sözleşme hazırlaması mümkün olabilir.

Sözleşme Avukatları Neler Yapar?

Sözleşme avukatları bireylerin veya işletmelerin ve şirketlerin hukuki ilişkilerinde güvende olmalarını sağlarlar. Bunun yolu ise sözleşme taraflarından biri veya birkaçı tarafından hazırlanan metnin hukuki olarak hiçbir boşluk ve karmaşa kalmayacak netlikte düzenlenmesidir.

Bir sözleşmenin hazırlanmasında sözleşme avukatı neredeyse karşılaşabilinecek tüm olasılıkları değerlendirmek zorundadır. Öyle ki; dünya üzerinde meydana gelebilecek ve öngörülemeyen salgın hastalığın bile sözleşme hukuku açısından bir karşılığı söz konusudur.

Sözleşme avukatının tek görevi sözleşme düzenlemek veya incelemek olmayacaktır. Sözlesme avukatı; sözleşmelere dayalı olarak çıkan uyuşmazlıklarda da aktif rol üstlenir.

Sözleşme Avukatı Olmak İçin Eğitim ve Beceriler

Her avukattan kanunları, emredici hükümleri bilmesi beklenir. Sözleşme avukatının da hiç şüphesiz temel hukuk kurallarını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Ancak sözleşme avukatının başarısı Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu’nu veya Ticaret Kanunu’nu iyi bilmek ile yeterli olmayacaktır.

Sözleşme avukatının iyi bir müzakereci olması gerekir. Müzakerenin temelinde ise öncelikle tarafların menfaat dengesini doğru analiz etmektir. Sözleşmede bir tarafın aleyhine gözüken bir çok hüküm bu menfaat dengesine göre kabul edilebilir hale gelecektir.

Bir diğer önemli husus ise üslup olacaktır. İyi bir sözleşme avukatı yazarken de konuşurken de anlaşılabilir bir dil tercih eder. Fakat bunlara karşı daha üstün yetenek ise dinleme yeteneğidir. Aktif dinleme yeteneğine sahip avukatın iyi sözleşmeler hazırlaması ve incelemesi tesadüf olmayacaktır. Tarafların menfaatleri aktif bir dinleme ile ortaya çıkacaktır.

Bir sözleşmenin iyi hazırlanmış bir sözleşme olup olmadığı ancak o sözleşme nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıkların ne şekilde çözümendiği ile anlaşılabilecektir. Bu nedenle sözleşme avukatının çok iyi bir hukuki analiz yapabilmesi beklenir. Genelde sözleşme avukatı sözleşmeyi yazarken paralel evrenlerde o sözleşmenin tarafı gibi sözleşmeyi yaşar. Yaşadığı her türlü uyuşmazlığın önlenmesi için de önlemleri maddelere aktarır. Bu yaşantı içerisinde söz konusu sözleşmeye dayanılarak arabuluculuk, icra takibi, tahkim veya davadaki durumları da mevcut olacaktır.

Sözleşme Avukatı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Sözleşme avukatı ile çalışmanın avantajları her işletme veya kişi için farklı bir kriter olacaktır. Çünkü sözleşme avukatları ile çalışmanın avantajları sözleşme türüne, sözleşmenin hangi tarafında olduğunuza, sözleşmede getirilen yükümlülüklere göre değişkenlik gösterebilir.

Sözleşme avukatından kiralamak istediğiniz daire için kira sözleşmesini hazırlamasını beklediğinizde sözleşme avukatının bu sözleşmeyi “kiracı” lehine hazırlamasını beklersiniz. Bu nedenle daha önce hiç duymamış olsanız dahi sözleşme avukatı “tahliye taahhütnamesi” hususunda sizi detaylı olarak bilgilendirecektir. Kira sözleşmesine artış oranını, demirbaş listesini, depozitonun iadesini, kiranın ne şekilde ödeneceğini, tahliye şartlarını, kira bedelini doğru ve hukuka uygun ve kiracının avantajına olacak şekilde düzenleyecektir.

Yukarıda verdiğimiz örneğin tam tersi “kiraya veren” açısından da geçerli olabilir. Bu sefer kira bedelinin ödenmemesine bağlanan faiz miktarının arttırılması, dairenin ileride satılma ihtimaline binaen kiralananın gösterilmesi için gün ve saatler gibi tüm şartlar sözleşme avukatı tarafından düzenlenecektir.

Sözleşme avukatı bir “taşınmaz satış vaadi sözleşmesi” hazırlarken bu sözleşmenin geçerlilik koşulunun noterde veya tapuda düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olduğunu, adi yazılı şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin hüküm ve sonuç doğurmayacağını bilecektir. Bu nedenle sözleşme avukatı sizi çok yüksek meblağlar ödeyerek riske girmenizden koruyacaktır.

Başka bir örnek verecek olursak sözleşme avukatı eser sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hisse devir sözleşmesi, pay devri sözleşmesi, lisans sözleşmesi gibi karmaşık sözleşmelerde de başvuran tarafın haklarını koruyacaktır.

Sözleşme Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Yukarıda genel olarak ifade edildiği üzere sözleşme avukatı seçerken;

  • Sözleşme avukatının iyi ve aktif bir dinleyici olup olmadığına dikkat edilebilir. Bunun için sözleşme avukatı ile kurulan iletişimde not alıp almadığı ve anlatılanları doğru anlayıp anlamadığı değerlendirilebilir.
  • Sözleşme avukatından hazırlanması beklenen sözleşme veya uyuşmazlığa konu sözleşme ile ilgili yeterli bilgi ve deneyimi olup olmadığı soracağınız soruların kalitesi ile anlaşılabilecektir. Bu konuda avukatın tecrübesi ortaya çıkar ve daha önce aldığı sonuçları ve riskleri size çok iyi aktarabilir.
  • Her avukattan bekleneceği üzere iletişim, referanslar, avukatlık ücreti gibi diğer hususlar da değerlendirmelidir. “Avukat Seçiminde Tavsiyeler” ve “Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?” yazılarımızı inceleyerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Genel Olarak Sözleşme Türleri

Anayasamıza göre herkesin sözleşme yapma hürriyeti vardır. Bunun anlamı dileyen dilediği şekilde sözleşme yapabilir. Ancak imkansız, kanunun emredici hükümlerine aykırı, ahlaka ve genel kamu düzenine karşı düzenlenecek sözleşmeler ise hukuken korunmayacaktır.

Genel olarak sözleşme türlerini sayacak olursak;

  • Satış Sözleşmesi , Ödünç Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Ürün Kira Sözleşmesi, İşyeri Kira Sözleşmesi,
  • Lisans Sözleşmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Hisse Devri Sözleşmesi, Acentecilik Sözleşmesi, Distiribitörlük Sözleşmesi
  • Vekalet Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Saklama Sözleşmesi
  • Kefalet Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi, Sigorta Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi, İpotek Sözleşmesi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi,
  • Uluslararası Mal Tedarik Sözleşmesi, Anonim Şirket Esas Sözleşmesi, Müşteri Sözleşmesi, Yatırım Ortaklığı Sözleşmesi, Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi,

Sözleşme hazırlanması konusunda avukat ihtiyacınız mı var?

BAL Avukatlık Bürosu avukatları gerek bireysel müvekkillerimizin gerekse de işletme veya şirketlerin ihtiyaç duyduğu sözleşme hazırlama ve denetleme hizmetlerini sunmaktadır.

Özellikle işletmeler ve şirketler için Sürekli Hukuki Danışmanlık hizmetimiz ile süregelen ihtiyaçlara yönelik tüm sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmeti sağlanmaktadır.

Scroll to Top