Anahtar Teslim Tutanağı ve Kiralananın Teslimi

anahtar teslim tutanagi ve kiralananin teslimi

I. Anahtar Teslim Tutanağı Nedir?

Bir çok kiracı ve kiraya veren tarafından kiralanan daire veya işyerinin iadesinde anahtarlar teslim edilmekte ise de buna dair yazılı bir belge düzenlenmemektedir. Hatta öyle ki çoğu zaman anahtarlar emlakçıya ya da kiraya verenden başka birine bırakılmaktadır. Anahtar teslim tutanağı olmadan kiralananın teslimi taraflar için büyük bir risk teşkil edebilir.

Hukukumuza göre kiralananın iade edildiğinin ispatı için fiili hakimiyetin karşı tarafa geçtiğinin ispatı yeterli sayılmamaktadır. Kiralanan daire, konut, işyeri veya bir taşınırın iadesinde anahtar teslim tutanağı yapılmalıdır. Aksi takdirde kiralananın iade edildiği kabul edilmeyecek ve kira ilişkisinin devam ettiği varsayılacaktır.

II. Anahtar Teslim Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

Kiralananın teslimi için düzenlenecek anahtar teslim tutanağında; kiralanana ait anahtarların kiraya verene veya vekil ya da yetkili temsilcisine iade edildiğinin ve tarihin yazılması yeterli olacaktır. Bu durumda kiracı kiralanana ilişkin teslim borcunu yerine getirdiğini ispat edebilir. Bununla birlikte anahtar teslim tutanağında şu unsurlar da yer alabilir;

  • Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin de yazılarak sözleşmenin kiraya veren ve kiracı tarafından karşılıklı olarak feshedildiği.
  • Kiralananın, kiracı ve kiraya veren tarafından birlikte gezildiği, boyalı-boyasız olduğu, temiz ve boş olduğunun görüldüğü.
  • Kira sözleşmesinde yazılmış olunan demirbaş listesinin kontrol edildiği, varsa eksikliklerin düzenlenmesi,
  • Kira ilişkisinin başlangıcında kiraya verene verilen depozito var ise bu depozitonun iade edildiği veya hangi tarihte iade edileceği,
  • Taraflar arasında hukuki süreçler; icra takibi, tahliye davası, kira tespit davası vb. hakkında ne kararlaştırıldığı,
  • Kiracının bakiye kira borcu var ise ya da kiracının fazla ödediği kira parasının ne olacağı

Anahtar teslim tutanağına yazılabilir.

III. Anahtar Teslim Tutanağı Düzenlenmezse Ne Olur?

Anahtr teslim tutanağı düzenlenmediği durumlarda kiraya veren ve kiracı arasında meydana gelen bir uyuşmazlık söz konusu ise; kiralananın iade edildiğini ispat külfeti kiracıdadır. Kiracı kiraya veren veya vekili ya da yetkili temsilcisinden yazılı şekilde anahtar teslim tutanağı almadığı takdirde kira ilişkisinin devam ettiği kabul edilmektedir.

Kira ilişkisinin anahtar teslim tutanağı ile sona ermediği durumda kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam edecektir. Bu durumda kiracı kullanmadığı daire veya işyeri için kira borcuna dayalı olarak icra takibi veya dava ile karşı karşıya gelebilir.

Anahtar teslim tutanagı olmadan kiralananın iadesi halinde kiraya veren açısından ise hukuki risk oldukça büyüktür. Çünkü kiraya veren kiralananın kiracı tarafından kendisine teslim edildiğini ispat edemediği takdirde; konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ya da güveni kötüye kullanma suçlaması ile karşılaşabilir.

Kiracının kiralanan daire veya işyerini iade etmek istemesine rağmen kiraya verenin anahtar teslım tutanağı imzalamaktan kaçınması halinde ise anahtarların bırakılacağı bir yerin tayini için mahkemeden tevdi mahalli tayini için talepte bulunulmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/583 Esas ve 2014/269 Karar sayılı 12/03/2014 tarihli kararında belirtildiği üzere; “…Taraflar arasındaki uyuşmazlık kiralananın tahliye edilip edilmediği, edilmiş ise hangi tarihte anahtarların teslim edildiği konusundadır. Kiralanana ait anahtarın teslim edildiğinin kiracı tarafından kanıtlanması gerekir. Davalı 02.10.2010 tarihinde tahliye ettiğini ve anahtarı da 09.10.2010 tarihinde davacıya teslim ettiğini savunmuş ise de bu iddiasını yazılı belge ile kanıtlayamamıştır.” hükmüne yer verilmiştir.

IV. Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

anahtar-teslim-tutanagi-ornegi

Avukat Memduh Remzi BAL

Kira Hukuku Yayınlarımız

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →